Conditii de garantie


1. Cuprinsul garantiei
    1.1. REHAU garanteaza ca pentru tevile RAUTHERM S, RAUTITAN Flex, Stabil, Pink si His, EVALTHERM, RAUPEX si RAUPIANO au fost utilizate materii prime ireprosabile. In timpul productiei tevile au fost in mod continuu verificate electronic si au fost supravegheate permanent in conformitate cu directivele contractului de verificare cu CENTRUL PENTRU MASE PLASTICE din sudul Germaniei (SKZ) din Wümburg. Ele indeplinesc si depasesc in punctele principale cerintele DIN 16892, 16893 si 4726.
    1.2. REHAU garanteaza pentru calitatea tevilor RAUTHERMS, RAUTITAN Flex, Stabil, Pink si His, EVALTHERM, RAUPEX si RAUPIANO.
    1.3. REHAU garanteaza pentru calitatea fitingurilor cu manson alunecator.
    1.4. REHAU garanteaza pentru calitatea celorlalte produse si materiale de instalatii, conform Certificatutui de Garantie.
    1.5. Toate garantiile de mai jos sunt identice cu cele acordate de fabricile producatoare.

2. Conditiile garantiei
    2.1. O conditie de acordare a garantiei este aceea ca certificatul de garantie sa fie insotit de procesul verbal care atesta efectuarea in bune conditii tehnice a probelor de incercare la presiune si temperatura de catre o firma sau persoana fizica autorizata, conform prescriptiilor tehnice REHAU.
    2.2. In cazul in care se utilizeaza alte produse auxiliare/ajutatoare/inlocuitoare decat cele furnizate/recomandate de catre REHAU (tevi, fitinguri si alte materiale) sau daca montajul nu se face cu unelte de montaj REHAU, aceasta declaratie de garantie isi pierde valabilitatea. De asemeni, se pierde garantia si in cazul in care materialele achizitionate nu sunt manipulate, transportate si depozitate conform instructiunilor REHAU.
    2.3. Garantia REHAU nu este valabita daca se face dovada ca nu au fost respectate directivele de proiectare, executie si exploatare prescrise, detaliate in cataloagele tehnice REHAU. Instalatia trebuie sa fie pusa in opera de catre o firma sau PF autorizate, specializate in instalatii, cu atestat de scolarizare REHAU.
Nu sunt acoperite de garantie urmatoarele defectiuni:
A. Defectiuni datorate montajului necorespunzator (imbinari teava-fiting, componenta si dispunerea gresita sau incompleta a sistemetor de incalzire sau sanitare, pasul de montaj, gatuirea circuitelor, infundarea lor cu corpuri straine, montarea gresita a izolatiitor si a protectiitor, uscarea necorespunzatoare a sapei, etc.)
B. Defectiuni de constructie (dozarea incorecta a sapei si a aditivului de sapa, turnarea sapei neparalel cu circuitele de incalzire, nerespectarea grosimii minime a sapei, utilizarea de adezivi necorespunzatori pentru finisaje, etc.)
C. Defectiuni datorate altor cauze (conducte deteriorate prin gaurire, taiere, zgariere, inghetare ori agent termic sau apa de calitate necorespunzatoare-duritate, impuritati, etc.)
D. In situatia in care, produsul este incorporat in elementele constructiei si devine lucrare ascunsa, beneficiarul este obtigat sa semneze cu firma/persoana care efectueaza montajul, proces verbal de lucrari ascunse, care atesta respectarea prescriptiilor tehnice de montaj.
E. Defectiuni datorate suprapresiunilor sau socurilor de presiune in echipamentele hidraulice.
F. Defectiunile datorate temperaturilor agentului de lucru situate peste valorile maxime admise conform specificatiilor de fabricatie, montaj si functionare REHAU.
G. Defectiunile datorate socurilor de tensiune la echipamentele electrice si electronice, de pompare, de control si automatizare.

    2.4. In caz de avarie, trebuie oferita posibilitatea constatarii de catre REHAU a avariei, cel tarziu in 48 de ore de la aparitia avariei si inainte de masurile de inlaturare a acesteia. Daca se omite acest lucru, pretentiile de garantie sunt excluse.
    2.5. Eventualele masuri ale REHAU in scopul diminuarii avariei nu sunt considerate ca recunoastere a unei raspunderi de garantie. Tratativele pentru prestatiile de inlocuire nu constituie in nici un caz renuntarea la obiectia ca reclamatia nu s-a facut la termen conform 2.4, ca nu este justificata sau ca nu indeplineste una din cerintele cuprinse in prezentele conditii de garantie.

3. Continutul si efectuarea prestatiilor de garantie
    3.1. Garantia REHAU cuprinde inlocuirea gratuita partiala sau totala a tuturor echipamentelor si materialelor REHAU la care au aparut deteriorari, care pot fi dovedite ca defecte de fabricatie in fabrica noastra si pentru care ne facem vinovati. In legatura cu aceasta se remediaza si deteriorarile care apar pentru a elibera, a demonta si a scoate partile defecte, care trebuie inlocuite cu piese REHAU ireprosabile. Aici sunt incluse si lucrarile de reparatii pentru a reface starea existenta inainte de aparitia avariei. Este exclusa inlocuirea pentru utilizarea defectuoasa, neutilizarea instalatiilor, precum si in cazul altor avarii ce ar deriva din aceste cauze.
    3.2. REHAU inlocuieste toate pagubele produse obiectelor beneficiarului constructiei sau a altor terti din cauza materialului defectuos, inclusiv cele generate in mod direct de calitatea necorespunzatoare a produsului REHAU.
    3.3. REHAU preia o garantie de pana la 500.000 euro acordand despagubiri in limita pagubei produse si a beneficiului nerealizat, conform Codului Civil Roman. Pentru pagubele produse care angajeaza raspunderea conform prezentei garantii, REHAU raspunde potrivit legilor in vigoare.
    3.4. Indreptatitul la aceasta garantie trebuie, in cazul revendicarii pretentiei de garantie, sa prezinte certificatul de garantie insotit de procesul verbal de la punctul 2.1. si eventual, cel de la punctul 2.3-d
    3.5. REHAU isi rezerva dreptul sa delege firme de specialitate la propria alegere pentru executarea unor eventuale masuri de reparatii.
    3.6. Revendicarea unor pretentii de garantie in timpul perioadei de garantie nu trebuie sa depaseasca durata totala a garantiei.
    3.7. Intelegeri verbale colaterale nu sunt valabile.

4. Transmiterea de drepturi si obligatii
4.1. In cazut vanzarii obiectului descris, drepturile din aceasta garantie se transmit urmasului.

NOTA:) inclusiv a sistemelor de incalzire radianta, dispusa sub pardoseala, tavan, pereti sau in pamant.

Pompe de caldura Galati, panouri solare Galati, incalzire in pardoseala Galati, instalatii sanitare, proiectare instalatii sanitare Galati, sonde Galati, sistem de incalzire-racire Galati