Programul de finantare "Casa Verde"

De la 1 iulie 2010, Ministerul Mediului si Padurilor a lansat programul Casa Verde de subventionare a echipamentelor care folosesc energii regenerabile, nepoluante, intitulat “ Programul de finantare nerambursabila privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire”.

Astfel, achizitia de sisteme solare si pompe de caldura va fi finantata din Fondul pentru Mediu dupa cum urmeaza:

- pâna la 6000 RON pentru instalarea panourilor solare

- pâna la 8000 RON pentru instalarea pompelor de caldura


În cazul cumularii în cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate NU poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate.

Bugetul alocat programului pe 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit pe judete în functie numarul de locuitori.

Pasii necesari pentru înscrierea în program:

1. Se alege un partener pentru realizarea ofertei pentru care se va solicita finantarea (vezi oferta de sisteme Ladaniore)
2. Împreuna cu partenerul se completeaza cererea de finantare nerambursabila (vezi model atasat)
3. Se pregateste dosarul de finantare
4. Dosarul de finantare se depune personal la sediul Agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza solicitantul

Conditiile de eligibilitate:

Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. Este persoana fizica cu domiciliul pe teritoriul României
2. Este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul
3. Nu are obligatii restante la bugetul de stat sau bugetele locale
4. Nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului

Dosarul de finantare trebuie sa contina:

1. Cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, în original;
2. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, în original;
3. Copie dupa actul de identitate al solicitantului;
4. Extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, în copie legalizata pentru imobilele aflate în constructie, valabile la data depunerii;
5. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îsi are domiciliul solicitantul;
6. Adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, în original;
7. Un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire", precum si sesiunea de depunere.

Cheltuieli care pot fi subventionate în cadrul programului:

- instalatiile de producere a energiei termice (panouri solare, pompe de caldura)
- montajul si punerea în functiune a acestora
- TVA

Descarcare documente:

Ghidul de finantare a Programului Casa Verde (pentru persoane fizice)
Sesiunea de finantare
Cerere de finantare pentru persoane fizice in cadrul Programului “Casa Verde”
Declaratie pe propria raspundere - persoane fizice in cadrul Programului “Casa Verde”

Pentru mai multe detalii, va rugam vizitati pagina programului de pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu

Pompe de caldura Galati, panouri solare Galati, incalzire in pardoseala Galati, instalatii sanitare, proiectare instalatii sanitare Galati, sonde Galati, sistem de incalzire-racire Galati